Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

GPS chip хирснүүдэд суулгаж хулгайн анчидтай тэмцэнэ

South Africa-д сүйрлийн ирмэгт тулж ирээд байгаа тоо толгой нь эрс цөөрсөн хирсийг хамгаалах ажил явагдсаар байгаа юм байна. Тэдний эвэр арьс нь өндөр үнэ хүрдэг учир хулгайн анчид ихээр ангуучлах болжээ. Тэгвэл хулгайн анчидтай тэмцэх зорилгоор хирснүүдэд GPS chip суулгасан бөгөөд тэдний хөдөлгөөнийг алсын зайнаас хянаж байхаар болсон байна. Энэ жил гэхэд л China улсын эмийн компаниуд эмийн зориулалтаар 200 гаруй хирсийг агнан эвэрийг нь ашигласан байх юм.