Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Internet урсгалын 15%-ийг China хянадаг

China цахилгаан холбоо компани интернетийн урсгалын 15%-ийг хянаж (hijack) байна. Энэ оны 4-р сард America улсын төрийн байгууллагууд, батлан хамгаалах яам, Олон улсын сансар судлалын төвийн (NASA) серверүүд рүү 18 минутын турш халдлага үйлдэж байсан билээ. America болон China улсуудын хооронд үл ойлголцох асуудлууд зөндөө байдаг ба далд хэлбэрээр бас нэгэн өрсөлдөөн зөрчил гарсан нь Cyber аттак билээ. Саяхан барууны улс орнуудын интернет урсгал Хятадаар дамжиж сандаргасан бол одоо Америкийг сандаргаад байна.