+976 ulemj@ulemj.com

Нар буцаж сар хиртлээ

Түгээх
Өнгөрсөн шөнө нар буцаж одооноос эхлээд өдөр уртсаж шөнө богино болох билээ. Нар буцах үзэгдэлтэй зэрэгцэн сар хиртсэн үзэгдлийг Florida-гийн их сургуулийн мал эмнэлэгийн профессор одон орон сонирхог судлаач William Castleman дүрс бичлэгт буулгасан байна. Сар хиртэлт болон өвлийн нар буцах үзэгдэл хамгийн сүүлд 1638 онд болсон байна.

0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.