Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Нар буцаж сар хиртлээ

Өнгөрсөн шөнө нар буцаж одооноос эхлээд өдөр уртсаж шөнө богино болох билээ. Нар буцах үзэгдэлтэй зэрэгцэн сар хиртсэн үзэгдлийг Florida-гийн их сургуулийн мал эмнэлэгийн профессор одон орон сонирхог судлаач William Castleman дүрс бичлэгт буулгасан байна. Сар хиртэлт болон өвлийн нар буцах үзэгдэл хамгийн сүүлд 1638 онд болсон байна.