Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Шувуу шиг жиргэдэг хулгана

Osaka их сургуулийн лабораторт генийн инженерчлэлийн үр дүнд хулганыг шувуу шиг жиргэдэг болгон өөрчилж хувиргасан байна. Инженерүүд хулганы хувьсан өөрчлөгдөх үйл явцыг ажиглан мөн энэ үйл явцыг удирдах оролдлого хийж байгаа аж.