Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Dust ball тоос сорогч

Голландын инженер зохион бүтээгч Dust ball тоос сорогчыг бүтээсэн байна. Уг тоос сорогч нь гадаргууд чөлөөтэй хөдөлж ухаалгаар өөрийгөө жолоодон тоосыг сорж орчныг цэвэрлэдэг байна. Түүний тоос хадгалах нөөцлүүр дүүрсэн тохиолдолд л хүн шаардлагатай болдог байна. Зохион бүтээгч Dave Hakkens хэлэхдээ өөрийн шинээр зохион бүтээсэн тоос сорогчоо үйлдвэрлэлийн түвшинд хүргэмээр байна гэжээ. Энэхүү тоос сорогчыг гэртээ эсвэл олон нийтийн үйлчилгээний газар ашиглахад тохиромжтой аж.