Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Microchip архаг өвдөлтийг намдаана

Sydney хотын эрдэмтэд жижиг chip-ийг хүний сээр нуруунд суулган тархинд очих өвдөлтийн дохиог замд нь амдан барьж block хийдэг болсон байна. Жижиг chip-ийг нуруу болон тархины хооронд суулгаж түүгээр өнгөрч байгаа архаг өвдөлтийн эх сурвалжийг тогтоодог байна. Chip-ийн их бие нь амьд организмд тохирохоор хийгдсэн. National ICT Australia төвийн эрдэмтэд уг chip нь мөн хүний мэдрэлийн төвтэй холбогдож хэмжилт хийх боломжтой хэмээн хэлсэн байна.