Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Сэргээгдэх эрчим хүчний шилдэг 10 эх үүсгүүр

Сэргээгдэх эрчим хүчний шилдэг 10 эх үүсгүүр

10. Tidal Energy

Далайн түрлэгийн хөдөлгөөнийг ашиглан эрчим хүч гаргаж авдаг. Далайн гүнээс аргамжаатай эрчим хүч үүсгүүрүүд нь түрлэгний хөдөлгөөнөөр эрчим хүч гаргаж авдаг. Байгаль орчинд хор хөнөөл багатай eco-friendly технологи хэмээн нэрлэгдэж байгаа.

9. Wave Energy

Далайн гадаргууд орших давалгааг ашиглан эрчим хүч гаргаж авна. Энэхүү төхөөрөмж нь цахилгаан generator, ус цэвэршүүлэгч, насос болон ус нөөцлөх сав зэргээс бүрдэнэ.


8. Solar Power
Нарнаас гарч байгаа дулааныг ашиглан эрчим хүч гаргаж авах нарны plate нь хамгийн үр дүнтэй шавхагдашгүй сэргээгдэх эрчим хүч юм. Манай орны говийн бүсэд ашиглах боломжтой боловч одоогоор хийгдсэн зарим нэгэн сум суурин газрын төслүүд нь буруу мэргэжлийн бус хүний гараар орон дампуурсан.
7. Wind Energy

Салхины урсгалын хурдны механик энергийг салхин турбин болон generator-ийн тусламжтай цахилгаан эрчим хүч болгон хувиргах технологи. Манай оронд ашиглаж байгаа.

6. Hydroelectricity

Усны урсгалыг бид эрт үеэс ашиглаж ирсэн бөгөөд одоо үед улам боловсронгуй болж эрчим хүч гарган авч байна. Инженерийн буруу тооцоо судалгаанаас үүдэлтэй манай орны усан цахилгаан станцуудын ус нөөцлөх хувь хэмжээ доогуур үзүүлэлттэй хангалттай ус нөөцлөгдөхгүй байгаа.
5. Radiant Energy

Энэ төрлийн шинэ эх үүсгүүрийн
Switzerland одоогоор туршиж эхлэж байгаа бөгөөд цацрагын эрчим хүч гэх аж.4. Geothermal Energy
Газрын гүний дулааны эрчим хүчийг ашиглах технологи. Газрын гүнд өндөр температурт байгаа рашаан, дулааныг ихэвчлэн ашигладаг. Манай ороны зарим нэгэн амралтын бааз амжилттай хэрэгжүүлсэн.

3. Biomass

Хүн болон амьтаны өтгөн ялгадасанд амьдрах чадвартай бичил биетүүд болон биологийн бодис ашиглан эрчим хүч гарган авч болно. Манай оронд туршигдаж байсан боловч хүйтний нөхцөлд бичил биетүүд болон нян нь амьдрах чадваргүй байсан.

2. Compressed Natural Gas, CNG

Хүлэмжийн хийн өсөлтөнд бага нөлөөлөх газрын тосны бүтээгдэхүүнийг орлож чадахуйц шахсан байгалийн хий нь эрчим хүчийг ашиглах нь ашигтай. Байгалийн хийгээр ажилладаг тээврийн хэрэгсэлээс авахуулаад ахуйн зориулалтаар ч ашиглаж байгаа билээ.
1. Nuclear Power

Атомын хөдөлгөөний эрчимийг ашиглан эрчим хүч гаргаж авах технологиор Japan, France болон USA дэлхийд тэргүүлэх байр суурь эзлэж байна. Манай орон ашиглах боломжтой гэхдээ...