Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

100% сэргээгдэх эрчим хүчээр

Дэлхийн цаг уурын өөрчлөлтөнд голлох нөлөө үзүүлж буй хатуу түлшний ноёрхолыг бид тэр болгон зогсоож чадахгүй байгаа билээ. Хатуу түлш болон газрын тосны бүтээгдэхүүнүүд нь агаар мандалд ихээхэн хор хөнөөл учруулж байгаа юм. Тэгвэл Energy Policy сэтгүүлд Stanford University-ын эрдэмтэдийн судалгаа гарсан байна. Бид 2030 он гэхэд 100% сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүргүүрүүдтэй болж болох юм гэнэ. Сэргээгдэх эрчим хүчинд нар болон салхины, газрын гүний дулаан гэх мэт багтдаг билээ. Эх дэлхийн оршин суугчид бид 100% сэргээгдэх эрчим хүч хэрэглэхийн тулд дараах тооны эх үүсгүүрүүд барьж байгуулах шаардлагатай гэнэ.
  • 5 мв-ын салхин турбин 5 сая
  • 3 кв-ын нарны хавтан 1,7 сая
  • 300 мв-ын нарны цахилгаан станц 90,000 ширхэг хэрэгтэй болох юм.