Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Хятад улс mega city байгуулна

Өмнөд China-ийн хот төлөвлөлтийн албаныхан Pearl голын цутгалан хавьцаа байрлах 9 хотыг нэгтгэн 42 сая оршин суугчидтай дэлхийн хамгийн том Mega City байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Уг хот нь газар зүйн хувьд 42000 километр квадрат газар нутгыг хамарч London хотыг 26 дахин томруулсан хэмжээны газар нутгыг хамрах аж. China-ийн аж үйлдвэрлэлийн томоохон хотууд болох Guangzhou, Shenzhen болон Foshan, Dongguan, Zhongshan, Zhuhai, Jiangmen, Huizhou, Zhaoqing хотуудыг нэгтгэхээр төлөвлөсөн байна. Шинэ Mega City нь China-ийн эдийн засгийн тэргүүлэгч суурин газар болох юм. Шинэ хотын дэд бүтэц болох авто болон төмөр зам, метро, холбооны болон ус сувагын шугамууд гэх мэт 150 төслүүдэд ойрын 6 жилд 300 тэрбум доллар зарцуулахаар төсөвлөсөн байна. Жишээ нь 26 чиглэлийн төмөр зам тавигдаж шинэ сургууль, эмнэлэг олон нийтийн байгууллагууд баригдахаар төлөвлөгдсөн байна.