Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

"Нар"-ны автомашины хурдны record

Нарлаг Australia-д нарны эрчим хүчээр ажилладаг авто машины дээд хурдыг шинэчлэн тогтоосон байна. Уг автомашины цэнэг хураагуур нь 53 кг жин татах ба дээд амжилтийг 92 км/цаг хурдлан тогтоосон байна.