Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

China-ын J-20 тийрэлтэт онгоц

Өнгөрсөн долоо хоногоос эхлэн China-ын шинэ загварын J-20 байлдааны зориулалттай тийрэлтэт онгоц America-ын нисэх хүчинтэй энэ зэрэгцэхүйц өндөр технологитой боллоо хэмээн цуурхал дэгдээж байсан билээ. Тэгвэл энэхүү цуурхалд цэг тавигдсан гэхэд хилсдэхгүй болохоор нэгэн туршилтыг China-ийн Chengdu нисэх зурваст хийсэн байна. Байлдааны зориулалттай J-20 тийрэлтэт онгоцыг China улс шинээр бүтээн туршиж эхлэсэнээр America-ийн номхон далай дахь цэргийн хүчтэй энэ зэрэгцэхүйц тэнцвэртэй нөхцөл байдлыг бий болгоно хэмээн шинжээчид үзэж байгаа юм.