Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Байлдааны automat тээврийн хэрэгсэл

America-ийн нэгдсэн улсын DoD (Department of Defence) яамныхан сүүлийн үед жолоочгүй автомат удирдлагат байлдааны зориулалттай төхөөрөмжүүдэд ихээхэн анхаарал хандуулж байна. DoD-ын захиалгаар NREC төвийнхөн (National Robotic Engineering Center) байлдааны зориулалттай өөрөө явагч тээврийн хэрэгсэл зохион бүтээсэн байна. Энэхүү шинэ техникт hybrid хөдөлгүүр, тэнцүүлэгч дугуйны систем түлхүү тусгагдсан ба тээврийн хэрэгсэлийн эд ангиудын жин нь бага байгаа аж. Цагт 80 km хүртэл хурдалж чадах аж.