Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Бичил computer

Michigan-ий их сургуулийн эрдэмтэд таны харж байгаа хамгийн жижиг хэмжээтэй computer зохион бүтээсэн байх юм. Милиметрийн хуваариар илэрхийлэгдэх энэхүү бичил computer-ийг одоогоор хүний нүдний даралт хэмжих зориулалтаар нүдэнд суурилуулан туршиж байгаа аж. Уг computer-т бичил эрчим хүч хураагуур (battery), радио дамжуулагч, даралт мэдрэгч мэдрүүр, санах ой зэрэг зүйлүүд багтсан байна.