+976 ulemj@ulemj.com

Бичил computer

Түгээх
Michigan-ий их сургуулийн эрдэмтэд таны харж байгаа хамгийн жижиг хэмжээтэй computer зохион бүтээсэн байх юм. Милиметрийн хуваариар илэрхийлэгдэх энэхүү бичил computer-ийг одоогоор хүний нүдний даралт хэмжих зориулалтаар нүдэнд суурилуулан туршиж байгаа аж. Уг computer-т бичил эрчим хүч хураагуур (battery), радио дамжуулагч, даралт мэдрэгч мэдрүүр, санах ой зэрэг зүйлүүд багтсан байна.

0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.