Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Хиймэл эрхтэнээ chip-ээр удирдана

DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency) өөрсдийн хийж буй төсөлдөө илүү их хүчин чармайлт гарган 4 жилийн дотор тодорхой үр дүнд хүрэхийг эрмэлзэж байна. Уг төсөл нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон байлдааны зориулалттай robot-уудын гар, хөлийг зайнаас хурдан шуурхай удирддаг болгох төсөл юм. Хиймэл эрхтэн болон тархинд суурилуулсан бичил chip-ийн тусламжтай хиймэл эрхтэнээ удирддаг болох юм. Төслийг хэрэгжүүлсэнээр мянга мянган хөгжлийн бэршээлтэй иргэд хиймэл эрхтэнээ бодол санаагаараа удирддаг болох аж.