Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Тархиар удирдагддаг automat машин

Germany-ны эрдэмтэдийн баг Volkswagen Passat маркийн автомашиныг тархины (electroencephalography) үйл ажиллагаагаар удирдагддаг болгож өөрчилсөн байна. Berlin хотын Freie их сургуулийн Raul Rojas болон түүний багийнхан автоматчилагдсан автомашиныг тархины үйл ажиллагаанаас мэдээлэл авч жолоодлого хийх боломжтойгоор нэмэлт тоноглол суурилуулж туршжээ.