Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Bio engineer-ын бүтээсэн хиймэл мах

South Carolina-ын анагаах ухааны их сургуулийн professor биологич Vladimir Mironov лаборатортоо хиймлээр ургуулсан үхрийн мах гарган авсан байна. Professor Mironov хэлэхдээ миний судалгааны ажлын үр дүнд ирээдүйд учирч болох хүнсний хомсдлыг даван туулахад юм гэжээ. Байгалын гаралтай үхрийн махнаас дутахааргүй шим тэжээлтэй энэхүү хиймэл ургуулсан махыг өргөн хэрэглээнд хэрэглэж болох юм.