Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Japan-д асрагч robot хэрэгтэй

Japan-д robot үйлдвэрийн ажилчид сайн үнэлгээтэй хэвээр байсаар байна. Ерөнхийдөө судалгаа шинжилгээний ажлын зориулалттай гэдгээрээ дэлхийд алдаршсан эдгээр роботуудыг дэлхий даяар өргөнөөр хэрэглэсээр байгаач хөгшин настай болон өвчтэй хүмүүс төдийлөн ойшоохгүй байна. Бүр Robot-д ээлтэй орон гэгдэх Japan-д хүртэл хүний арчилгааг илүүд үзсээр байна.
Ялангуяа Japan-д амьдралд илүү ойрхон хүн дүрст роботуудаар өндөр настанг асруулах ажил явагдсаар байгаа ажээ. Japan бол дундаж наслалт өндөртэй орон бөгөөд энэ нь цөөн хэдэн сувилагч, гэрийн үйлчлэгч, асрагчаар гэх мэтээр ажиллах чадвартай цагаачдыг хүлээн зөвшөөрөх шаардлагатай гэдгийг харуулж байгаа юм. Үүнээс илүүтэйгээр роботуудын хэрэглээг өндөрсгөх хэрэгтэй байна гэж Japan-ы robot үйлдвэрлэгчид болон судлаачид ВВС д мэдээллэсэн ажээ.

5 жилийн хугацаатайгаар 2009 онд эхэлсэн japan-ий "өрхийн хэрэгцээний робот" төсөл эхэлсэн бөгөөд тус төслөөр роботуудыг дугуйтай бөгөөд унаж болохоор шинэчлэн өдөр тутмын ажилд туслуулахаар болгох юм байна. Эдгээр сэтгэх чадваргүй роботууд хөгшчүүл болон өвчтөнүүдэд илүү аятай, таатай байх хэрэгтэй гэж ВВС-ээс мэдээлжээ.