Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Tsunami-гаас болж өөрчлөгдсөн газар

Japan-нд болсон Tsunami-гийн үр дүнд гарсан далайн эргийн өөрчлөлтийг дэлхийн газар зүйг судлах зориулалттай хиймэл дагуулаас авсан зургаас харж болно. Хиймэл дагуулаас авсан илүү дэлгэрэнгүй зурагуудыг New York Times сэтгүүлээс харж болно шүү.