Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Хятад улс сансарын станцтай болно

Хятад улсын сансар судлалын хүрээлэн ойрын 10 жилдээ багтааж өөрсдийн сансарын станцыг дэлхийн тойрог зам байршуулахаар эрмэлзэж байна. Хэдэн жилийн өмнө Хятад улс дэлхийн тойрог замд сансарын хөлөг хөөргөж байсан бол одоо сансар судлалын хөтөлбөр нь дараагийн зорилтот ажиллагаандаа орсон байна. Tiangong-1 сансарын станц нь нийт 60 тонны жинтэй тойрог зам байрлах бөгөөд дотроо 10 багийн гишүүн багтааж, 2 судалгаа шинжилгээний лаборатор ажиллах юм. Хятадын энэхүү хүчин чармайлтад NASA хариу өгөхдөө "Тэд улс төрийн маш том бэлэг тэмдэгтэй болох гэж эрмэлзэж байна" гэжээ. Саяхан болж өнгөрсөн нисэх хүчний үзэсгэлэн дээр тавигдсан Tiangong - 1 сансарын станцын загварыг үзэгчдэд танилцуулсан байна.