Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Өөрийгөө засварлаж чаддаг полимер

Өөрийгөө засварлан буцаж хуучин хэвэндээ орж чадах материалыг гарган авахын төлөө эрдэмтэд ажилласаар байгаа билээ. Жишээ нь NASA нисэх онгоцнуудад илүү тохиромжтой бат бөх, ямар нэгэн хэв гажилт болон гадны нөлөөлөлд орсоны дараа эргэн хуучин хэлбэртээ орж чадах материалын судалгааг ойрын 20 жилд эрчимжүүлэхээр болсон. America болон Switzerland улсын их сургуулийн эрдэмтэд хэт ягаан туяаны гэрэлд хэдхэн хоромын дотор өөрт учирсан гэмтлийг сэргээн засварлаж хуучин хэвэндээ орж чаддаг полимер материалыг гарган авч чадсан байна. Энэ төрлийн судалгаа нь ирээдүйд чухал ач холбогдолтой бөгөөд улам хөгжүүлэн судлах аж. Зурагдсан болон хусагдсан хэсгийн гадаргууг хэт ягаан туяанд байлгахад эргээд хуучин хэвэндээ орж чадахаар болжээ.