Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Ангараг гарагийн 'судлаачын' газардалт

Ангараг гарагийг судлах Spirit болон Opportunity төхөөрөмжүүдийг гарагийн гадрага дээр буулгахдаа хийлдэг бөмбөлөг болон шүхэр ашиглаж байсан. Тэгвэл шинэ загварын Curiosity төхөөрөмжийг Марс гарагийн гадаргууд газардуулахдаа Тийрэлтэт төхөөрөмжийн лабораторын (NASA) инженерүүд холимог арга хэрэглэхээр шийдсэн байна. Судалгааны төхөөрөмж Ангараг гарагийн агаар мандалд ормогц шүхэр дэлгэгдэх бөгөөд газрын гадаргад ойртох мөчид тийрэлтэт хөдөлгүүртэй буулгагч кран (sky crane) ажиллах юм. Curiosity судалгааны төхөөрөмж Ангараг гараг руу 8 сар нисэж хүрэх бөгөөд түүний агаар мандалд 21,000 км/цагийн хурдтай нисэх орох аж. Судалгааны төхөөрөмж маань хэрхэн Ангараг гарагт очих мөн яаж газардахыг доорхи дүрс бичлэгээс үзнэ үү.