Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Fukushima аюулын 7-р түвшинд хүрлээ

Fukushima Daichii атомын цахилгаан станц аюулын 7-р түвшинд хүрсэн хэмээн мэдэглээ. Энэ нь 1986 онд болсон Украйны Чернобелийн атомын цахилгаан станцын аюулын түвшинтэй ижил хэмжээнд очсон гэсэн үг юм. Өнгөрсөн сард болсон цунамигийн үеэр Fukushima Daichii атомын цахилгаан станц аюулын 5-р түвшины байдалд байсан боловч реакторын хөргөлтийн систем доголдож эрчим хүчний хангамжгүй болсоны улмаас нөхцөл байдал дордсоор байсан юм. Зурагт аюулын түвшинд орж байсан атомын цахилгаан станцуудыг үзүүлсэн болно.