Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Галт уулын дэлбэрэлт сансараас

Исландын Grímsvötn галт уул идэвхижин дэлбэрэлт явагдсаны улмаас үүссэн үнсэн үүл одоогийн байдлаар 12 киллометрт тархсан байна. Зурагт Grímsvötn галт уулын ойролцоох байдлыг 5-р сарын 23-ны байдлаар та харж байна. Энэхүү дэлбэрэлт болон үнсэн үүлийн тархалтыг сансараас US GOES 13 хиймэл дагуулын тусламжтай дүрслэн харуулжээ.