+976 ulemj@ulemj.com

Галт уулын дэлбэрэлт сансараас

Түгээх
Исландын Grímsvötn галт уул идэвхижин дэлбэрэлт явагдсаны улмаас үүссэн үнсэн үүл одоогийн байдлаар 12 киллометрт тархсан байна. Зурагт Grímsvötn галт уулын ойролцоох байдлыг 5-р сарын 23-ны байдлаар та харж байна. Энэхүү дэлбэрэлт болон үнсэн үүлийн тархалтыг сансараас US GOES 13 хиймэл дагуулын тусламжтай дүрслэн харуулжээ.0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.