Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Чили улсад байрлах VLT телескоп

Чили улсын Atakama цөлд байрлах одон орны судлах төвын телескоп нь дэлхийд алдартай юм. Энэхүү судалгааны төвд байрлах 4 телескопын ажиллагааг харуулсан дүрс бичлэгийг Stephane Guisard болон Jose Francisco Salgado хэмээх хоёр залуу хийсэн байна. Шөнө болон өдрийн цагаарх гайхалтай дуу алдам бичлэг болсон байна. Энэхүү телескопуудын диаметр нь 8,3 метр бөгөөд дэлхийд эхний 10-д жагсаж чадахаар юм байна. Энэхүү холбоосоор орон дэлхийн хамгийн том телескопуудын жагсаалтыг харах боломжтой.