+976 ulemj@ulemj.com

Google Earth pro далайн гүнээр аялуулна

Түгээх
Бидний сайн мэдэх Google компаний бүтээгдэхүүн Google earth программ нь биднийг дэлхий ертөнцын аль ч газар нутагт аялуулж чаддаг байсан бол одоо далайн гүнээр ч аялуулах боломжтой болсон байна. Одоо та усан доогуур шумбах тусгай хэрэгсэлгүй амьсгалах төхөөрөмжгүйгээр далайн гүнээр 3 хэмжээст аялал хийх боломжтой болжээ.
0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.