Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Google Earth pro далайн гүнээр аялуулна

Бидний сайн мэдэх Google компаний бүтээгдэхүүн Google earth программ нь биднийг дэлхий ертөнцын аль ч газар нутагт аялуулж чаддаг байсан бол одоо далайн гүнээр ч аялуулах боломжтой болсон байна. Одоо та усан доогуур шумбах тусгай хэрэгсэлгүй амьсгалах төхөөрөмжгүйгээр далайн гүнээр 3 хэмжээст аялал хийх боломжтой болжээ.