Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Mars 500 багийнхан ялгуусан ялалт байгуулан эх дэлхийдээ ирлээ

Энэ сарын 4-ний өдөр Mars 500 төслийн 6 астрономч нар 2010 оны 6-р сараас эхлэсэн даалгавараа амжилттай биелүүлэн эх дэлхийдээ амжилттай эргэн ирлээ. Тэдний туршилт нь Mars гариг руу нисэж байгаа мэт 520 өдөр үргэлжилж битүүлжлэгдэн тусгаарлагдсан орчинд хүний сэтгэл санаа бие махбодийн өөрчлөлтөнд ямархуу сөрөг нөлөөлөл үүсэж болохыг судласан юм. Манай нарны аймагын Mars гариг дээр хүн амьдарч болох юм гэсэн таамаглал дэвшүүлдэг тул гариг руу аялах аяллын туршид сансарын нисгэгч нарт учир ч болох эрсдэлийг судалсан байна. Сансар судлалын ажилд томоохон түлхэц болохуйц туршилт судалгааны ажил боллоо хэмээн олон мэргэжилтэнүүд энэхүү төслийг магтан сайшаасан байна.