Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Үрлэн сумаар зэвсэглэсэн гэр хамгаалагч автомат робот

Beatty-гийн гэр бүлийнхэн өөрсдийн зохион бүтээсэн гэрийн хамгаалалтын системд нэмэр болох үрлэн сумаар зэвсэглэсэн роботыг танилцуулж байна. Гэрт гадны биет илэрснийг роботын их биенд суурилагдсан 8 ширхэг мэдрүүр мэдрэх бөгөөд 100 м/секундийн хурдтайгаа минутанд 1000 үрлэн сумаар гадны объект руу дайралт хийдэг аж. 20 кг жинтэй уг робот гадны биетын хөдөлгөөн мэдэрсэн тохиолдолд хамгаалалтын горимд шилжиж автоматаар гал нээхээр бүтээгджээ. Дүрс бичлэгийг үзнэ үү.
Mechatron Robot from Robert Beatty on Vimeo.