Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Face.com вебсайтын тусламжтай хүний нас хүйс тогтоох болно

www.face.com вебсайтын тусламжтай тухайн хүний зургыг ашиглан нас, хүйс нүүрний төлөв байдлыг тодорхойлж болно гэнэ. Та өөрийгөө туршаад нэг үзээрэй.