+976 ulemj@ulemj.com

Face.com вебсайтын тусламжтай хүний нас хүйс тогтоох болно

Түгээх
www.face.com вебсайтын тусламжтай тухайн хүний зургыг ашиглан нас, хүйс нүүрний төлөв байдлыг тодорхойлж болно гэнэ. Та өөрийгөө туршаад нэг үзээрэй.

0 Comment:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.