Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Газар доор байрлах автоматчлагдсан номын сан яаж ажилладаг вэ?

Номын санд судалгаа хийх гэж ирсэн зочид захиалсан номоо удаан хүлээж суух, захиалагчаас буцаагдан ирсэн номнуудыг номын тавиур дээр өрөхгүй удаж хэт их бөөгнөрөл үүсгэх, номын сангийн агуулахын хүчин чадал хомсоос үүдэлтэй хүндрэлүүд гэх мэт олон асуудлуудыг нэг дор шийдэж чадсан байна. Өнгөрсөн оны дунд үеэр Чикагогын их сургуулийн бүрэн автоматчлагдсан номын сан ашиглах болжээ. Тус сургуулийн газар доор байрлах номын агуулахад 5 автомат робот ажилладаг бөгөөд тэдгээрийг Boeing, Ford болон IBM компаниудын тоног төхөөрөмжүүдээр тоноглосон байна. Уг байгууламжийг гүйцэтгэсэн компани одоогоор үүнтэй ижил төстэй 3 номын сангийн төсөл дээр ажиллаж байгаа аж.
Номын сангийн агуулахад 16 метр өндөртэй тавиуруудад нийт 24000 ширхэг металл хайрцагнууд байрладаг бөгөөд хайрцаг тус бүрд дундаж хэмжээтэй 100 ширхэг ном багтдаг байна. Агуулах галын болон агааржуулалтын их бүрэн тоноглолтой ба тогтмол 15 градус цельс, 30 хувийн чийгшилтэй орчин бүрдүүлдэг байна. 

1. Захиалга 

Хэрэглэгч цахим үнэмлэх ашиглан дурын сүлжээтэй компьютероос захиалга өгч болно. Тухайн уншигчийн захиалсан ном яг хаана оршиж байгааг систем таньд мэдээлэх аж. 

2. Захиалсан номыг эрж хайх 

Газар доор байрлах номын агуулахны тавиуруудын дундуур чөлөөтэй нааш цааш зорьчих 4 ширхэг автомат робот өргөгчүүд ажиллана. Уншигчийн захиалсан номны бар кодыг ашиглан 24000 ширхэг металл хайрцагнуудаас аль хайрцагт нь тухайн ном байгааг олж тодорхойлоно. Программчлагдсан логик контроллерын тусламжтай робот өргөгч өөрийн авах ёстой металл хайрцагны байгаа координатад очих аж. Тухайн координатад робот өргөгч очсоны дараа хайрцагыг уншлагын танхимд байрлах түгээлтын 5 ширээн дээр аваачна. 

3. Хүргэлт

Номын сангийн уншлагын танхимын түгээлтын 5 ширээн дээр захиалгын номнуудын бар кодуудыг номын санч уншуулхад захиалагчид цахим шуудан болон компьютерт нь дуут дохио очих аж. 

4. Буцаах 

Хэрэглэгч уншсан номоо буцаан олгоход номын санч тухайн номны бар кодыг компьютерт таниулан тохирох металл хайрцагыг номын агуулахаас уншлагын танхимд байрлах түгээлтын ширээн дээрээ дуудан авчрах юм. 

Чикагогийн их сургуулийн уг номын сан 3,5 сая номыг 24000 ширхэг металл хайрцаганд багтаан байрлуулсан бөгөөд 5 минутанд багтаан уншигчдад номыг нь хүргэж өгөх аж. Уг номын сан 10 сая долларын өртөгтэйгөөр бүтээн байгуулагдсан байна.