Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Орчлон ертөнц гайхамшигтай бас жихүүдэс төрөм агуу том болохыг

Орчлон ертөнц гайхамшигтай бас жихүүдэс төрөм агуу том болохыг...
Хүн гээч амьтан өчүүхэн зүйл төрлийн амьтан болох талаарх... 
Ухаант хүн ямар гайхамшигтай зүйл хийж чадах бодлууд... гэх мэт олон зүйл бодогдлоо та нар юу бодсоноо үүнийг үзээд хуваалцаарай.