Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

I.TE101 Мэргэжлийн удиртгал

Хичээлийн зорилго 
Дулааны инженерийн багцийг сонгосон оюутнуудад дулааны эрчим хүчний салбарын онцлог болон 
  • Дулааны цахилгаан станц
  • Үйлдвэр хотын дулаан хангамж
  • Дулааны процессын автоматжуулалт 
мэргэжлүүдийн хичээлийн хөтөлбөрийн тухай ерөнхий мэдээлэл өгөх, Дулааны салбарын техник технологийн онцлог, ашиглалтын талаар товч мэдээлэл олгоно. 


Хичээлийн сэдэв
Бие даалтын сэдэв