Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Чернобылийн балгасд нисгэгчгүй төхөөрөмжөөр авсан дүрс бичлэг

Чернобылийн атомын цахилгаан станцын сүйрлийн үр дүнд хүн төрөлхтөний бахархал хормын төдийд үнс нурам болон үлдсэн юм. Гамшиг болсоноос хойш Припять хот нь цацраг идэвхит бүсд орсон бөгөөд одоог хүртэл "сүнстэй" хот хэвээр байгаа билээ. Нисгэгчгүй алсын удирдлагат төхөөрөмж ашиглан зураглаач Danny Cooke сонирхолтой аялал хийсэн байна.