Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Virgin Galactic хөлөг туршилтын нислэг хийлээ

Сансрын жуулчлал хөгжүүлэх, жирийн иргэдийг сансарт хөөргөх зорилгоор бүтээгдсэн Virgin Galactic хөлгийн төслийн багийнхан туршилтын нислэг амжилттай хийсэн байна. Туршилтын нислэг нийт 6 цаг үргэлжилсэн байна. Миний санаж байгаагаар, буруу уншиж дуулаагүй бол энэ хөлөгөөр сансарт нисэхэд 250 мянга орчим доллартай байхад болох байх. Сансарт ниснэ дээ баяжихаараа :)