Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Сансараас Мексикийн тохойн сүйрэлийг ажиглахад

Мексикийн тохойд нүүрэлсэн байгалын сүйрэлийг та бид нар цөмөөрөө мэдэж байгаа билээ. Энэхүү сүйрэлтэй тэмцэх багийнханд Олон улсын сансар судлалын төвийнхөн Terra, Aqua хэмээх 2 хиймэл дагуулаараа туслаж байгаа юм байна. Нью Орлианы хавьцаа ямархуу байдалтай далайн ус харагдаж байгааг зураг дээрээс харж болохоор байна. Мөн дараах дүрс бичлэгт гүний цооногоос газрын тос алдагдаж эхлэх өдрөөс хойш сансараас авсан гэрэл зургуудыг дэлгэн үзүүлсэн байна.