Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Гэрэл хэрхэн автоматаар асаж унтардаг вэ?

Flintstones хүүхэлдэйн киноны Fred, Barney хэмээх гол дүрийн баатрууд байдаг. Тэднийг шөнө унтах үед торноос шувуу нисэн гарч ирээд гэрэл унтаагаад буцаад торондоо ордог. Орчин үеийн хотын гудамж болон орцны гэрэлтүүлгэнд ашиглах гэж сургуулилттай шувуу гудамж орцондоо хонуулаад байдаггүй нь мэдээжийн хэрэг юм. Биднийг шөнө орой гудамжинд явуулахын тулд гэрэлтүүлгийг нэгэн этгээд асааж унтраагаад төсвийн мөнгө идээд сууж байдаггүй нь тодорхой. Тэгвэл энэхүү автоматаар асааж, унтраах үйлдлийг кадмийн сульфатан фото эсэргүүцлийн ороомгоор (CdS) хийсэн мэдрүүрийн (датчик, sensor) тусламжтай гүйцэтгэдэг байна. Гудамжинд байгалийн гэрэлтэй үед фото эсэргүүцлийн ороомогт 0 эсэргүүцэл үүсэж хэлхээ цахилгаан хүчдэлгүй байх ба гудамжинд гэрэлгүй харанхуй болох үед фото эсэргүүцлийн ороомогний эсэргүүлцэл өөрчлөлөгдөн хэлхээ хүчдэлтэй болж эхэлдэг байна. Энэ үед соронзон контактын реле ажиллаж гудамжны гэрлийг асааж, унтраадаг байна. Гэрэл автоматаар асааж, унтраах үйлдлийн зарчмын цахилгаан схемийг зурагт үзүүлэв.