Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Google өөрөө жолоодлогтой машин

Google өөрөө жолоодлоготой automat авто машины төсөл хэрэгжүүлж байгаа билээ. Доорхи дүрс бичлэгт гарч байгаа авто машин нь яг л уралдаанд оролцож байгаа юм шиг давхиж байх юм.