Imagination is the highest form of research. Albert Einstein

Чилийн Puyehue галт уулын дэлбэрэлт

Чили улсын Puyehue галт уул өнгөрөгч Бямба гарагаас эхлэн дэлбэрч агаарт үнсэн үүл үүсгэсэн байна. Галт уулын ойролцоо орших 22 тосгоноос нийтдээ 3500 иргэдийг нүүлгэн шилжүүлсэн юм. Энэхүү дэлбэрэлтийн үеийн агшинуудыг фото зургын хальснаа гайхалтай буулган авсаныг та бүхэнд толилуулъя. Wallpaper ч болчихоор юм байна :)